Obowiązek przystąpienia do dodatkowego egzaminu maturalnego. Wyjaśnienie.

Aktualności

Szanowni Absolwenci,

Przypominamy, że zdający egzamin maturalny w 2022 r. są zobowiązani do przystąpienia do co najmniej jednego egzaminu dodatkowego z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, o ile nie przystąpili do takiego egzaminu w latach ubiegłych.

Przypominamy także, iż absolwenci:

a.        4-letniego technikum (z lat 2006 – 2022),

b.        branżowej szkoły II stopnia (z roku 2022), którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum,

nie mają obowiązku przystąpienia do przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełniają warunek określony w art. 44zzb ust. 4b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2021 r., poz. 1915).


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!