Dotacja MON

Aktualności

Oddział Przygotowania Wojskowego w LO w Bolechowie

Decyzją nr 146/CWCR/2023 z dnia 20 lipca 2023 r. Minister Obrony Narodowej udzielił zezwolenia Powiatowi Poznańskiemu na utworzenie od 1 września 2023 r. oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie.

Na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej udzielił Powiatowi Poznańskiemu – organowi prowadzącemu wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej na wyposażenie uczniów OPW w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 128 500 zł

W tym środki:
– Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Obrony Narodowej – 102 800 zł
– Budżetu Powiatu Poznańskiego – 25 700 zł


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!