Opłata za egzamin wniesiona po terminie - absolwenci

Brak kategorii

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu przypomina, że w dniu 7 marca br. minął termin wnoszenia opłat za egzamin maturalny w roku szkolnym 2023/2024. Zgodnie z art. 44zzq  ust. 3. ustawy o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.) osoby, które były zobowiązane do wniesienia opłaty, a jej nie uiściły, nie będą mogły przystąpić do egzaminu z nieopłaconego przedmiotu (przedmiotów) w roku 2024.

link: Więcej informacji

link: Zwrot opłaty (wniesionej po terminie, nienależnej, nadpłaconej)


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!