Wspieramy tworzenie bibliotek w szpitalach

Biblioteka | Aktualności

Od 8 września do 11 października trwała w naszej szkole Wielka Zbiórka Książek .  To już 6. edycja

ogólnopolskiej kampanii społecznej Fundacji  Zaczytani.org, której celem jest tworzenie Zaczytanych

Bibliotek na oddziałach szpitalnych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach karnych, hospicjach, punktach krwiodawstwa, centrach lokalnej aktywności i innych placówkach.

Do tej pory fundacja zebrała 1,8 mln książek oraz otworzyła 1115 Zaczytanych Bibliotek.

Zebrane przez nas książki  przekazaliśmy Pedagogicznej Bibliotece Publicznej w Poznaniu, skąd wyruszą do oczekujących na nie placówek.

Dziękujemy wszystkim tegorocznym darczyńcom za wsparcie tej szlachetnej inicjatywy.

                                                                                                                                      JC


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!