Spotkanie z Markiem Kamińskim

Koła zainteresowań | Koło Miłośników Biblioteki

2 grudnia członkowie Klubu Miłośników Biblioteki uczestniczyli w spotkaniu autorskim  z niezwykłym człowiekiem- Panem  Markiem Kamińskim, podróżnikiem, polarnikiem, przedsiębiorcą, coachem, pierwszym człowiekiem, który w tym samym roku zdobył oba bieguny Ziemi, założycielem  Fundacji, której celem jest, m.in. pomoc osobom potrzebującym i niepełnosprawnym oraz tworzenie programów edukacyjnych, laureatem wielu nagród i wyróżnień państwowych i społecznych,

m.in. Medalu Św. Brata Alberta za udowodnienie, że osoba niepełnosprawna może być pełnoprawnym uczestnikiem życia społecznego, realizować trudne zadania i spełniać swoje marzenia. To właśnie dzięki Fundacji Marka Kamińskiego Janek Mela, niepełnosprawny chłopak  z Malborka, spełnił swoje marzenie i został pierwszą niepełnosprawną osobą na świecie, która zdobyła oba bieguny Ziemi. Tę dramatyczną historię walki Jaśka z własnymi ograniczeniami mogliśmy obejrzeć w filmie  Marcina Głowackiego „Mój biegun”.

Na co dzień Pan Marek zajmuje się pracą w Fundacji, prowadzi wykłady, pisze książki, organizuje wyprawy w różne części świata. Okazją do piątkowego spotkania z czytelnikami było wydanie kolejnej książki
pt.” Trzeci biegun”, będącej opowieścią o poszukiwaniu lepszego siebie podczas samotnych wędrówek 
i niezwykłych spotkań z napotkanymi ludźmi.
Bardzo dziękujemy za to inspirujące, aczkolwiek za krótkie, spotkanie.
Więcej informacji o Marku Kamińskim i jego Fundacji można znaleźć na stronie: http://kaminski.pl


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!