Test sprawności fizycznej dla klasy Oddziału Wojskowego!

Aktualności

Test sprawności fizycznej dla klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie odbędzie się 05 czerwca 2024 roku o godz. 15:00 w sali sportowej w budynku w Murowanej Goślinie (ul. Szkolna 1, 62-095 Murowana Goślina).

 

Kandydaci przystępujący do testu sprawności fizycznej muszą posiadać:

- odpowiedni strój sportowy (koszulka, spodenki lub dres – zgodnie z regulaminem),

- obuwie sportowe,

- dokumentem potwierdzający tożsamość,

- zgodę rodziców/opiekunów prawnych.

 

Test sprawności fizycznej obowiązuje wszystkich uczniów, którzy złożyli podanie do klasy

OPW.

 

Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku i zakwalifikowania do przyjęcia do Oddziału Przygotowania Wojskowego jest zaliczenie testu na minimum 10 punktów.

 

Regulamin testu sprawnościowego oraz wzór zgody znajduje się w zakładce "Rekrutacja".

 

WAŻNE!

Do 29 maja 2024 r., g.15:00 uczniowie ubiegający się o przyjęcie do Oddziału Przygotowania Wojskowego muszą złożyć wniosek wygenerowany w systemie rekrutacyjnym w szkole

pierwszego wyboru.


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!