Światowy Dzień Wody w Bolechowie

Aktualności

Światowy Dzień Wody w Bolechowie to szereg działań trwających wiele tygodni - w tym - analiza chemiczna wody z "basenu", ujęć prywatnych, deszczówki, warsztaty przyrodnicze i stacje terenowe w poznańskim ZOO, palmiarni, na terenie szkoły, retencja wody i jej wykorzystanie przez rośliny owadożerne (doświadczenia projektowe), promowanie oszczędzania wody oraz sposób jej odzysku - we wspólnych działaniach uczniów, słuchaczy i pracowników szkoły.

Koordynatorem i organizatorem wydarzeń była mgr inż. Anna Stefańska.

Łącznie zrealizowano: 20 godzin zajęć przyrodniczych, poddano analizie ponad trzysta próbek wody, przeprowadzono kilkanaście doświadczeń z wykorzystaniem roślin, grzybów, wykonano kilkanaście preparatów i plakatów do dalszego wykorzystania.

PAH docenił naszą pracę na rzecz przyrody i dostępu do wody - lokalnie i globalnie.


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!