Skład Samorządu Uczniowskiego 2018/2019Przewodniczący:

Szymon Łucki klasa 3T i/l


Z-ca Przewodniczącego:

Paweł Stocki klasa 2 T ż/h


Sekretarz:

Maja Tyl klasa 2B LO

Bartosz Kępka klasa 3 Bz
 

Skarbnik:

Kacper Ignasiak klasa 2Az

Paulina Wojtkowiak klasa 2A LO
 

Rzecznik Praw Ucznia:

Kryspin Dreher klasa 2T i/l

Szymon Popkowski klasa 3Cz


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!