Klasa Patronacka firmy Solaris

Oferta Szkoły | Technikum

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 

 • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.
   

JAK KSZTAŁCIMY
 

 • zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących realizowane są w wymiarze 2 dni w tygodniu
  w naszej szkole;
 • pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli, wiedza teoretyczna dotycząca zawodu realizowana jest w wymiarze  1 dnia w tygodniu w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu ;
 • uczniowie Klasy Patronackiej pod okiem specjalistów, odbywają praktyczną naukę zawodu
  w wymiarze 2 dni w tygodniu w firmie Solaris Bus &Coach S.A. w Bolechowie.
   

OPIS ZAWODU
 

 • montuje, naprawia i konserwuje urządzenia mechatroniczne w zakresie podstawowym
  zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • posługując się specjalistycznym sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową.
   

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY ZAWODOWE
 

 • elektrotechnika i elektronika
 • pneumatyka i hydraulika,
 • technologie i konstrukcje mechaniczne,
 • urządzenia i systemy mechatroniczne.


EGZAMINY


Szkoła Branżowa I stopnia przygotowuje do  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

 

 • EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczniowie Klasy Patronackiej przygotowywani są do egzaminu zawodowego organizowanego przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo – Handlową (AHK Polska).


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
 

 • zakładach produkcyjnych i naprawczych urządzeń i systemów mechatronicznych
 • zakładach wykorzystujących systemy mechatroniczne jako: operator, monter, konserwator, pracownik działu utrzymania ruchu itp.
   

MOŻLIWOŚCI DALSZEJ NAUKI
 

 • 2 letnia Branżowa Szkoła II Stopnia (uzyskanie wykształcenia średniego branżowego)
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
 • Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. przewidziano możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

 


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!