Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Aktualności

24 października 2019 r. w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu dwie nauczycielki z Zespołu Szkół im.Gen.Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie otrzymały Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Są to Małgorzata Krzysztoń - Wicedyrektor szkoły oraz  Ewa Pomin - nauczyciel języka niemieckiego. W historii naszej szkoły jako pierwsze zostały uhonorowane taką nagrodą.  Obie Panie na zdjęciu w towarzystwie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - Pani Elżbiety Leszczyńskiej i Wicekuratora - Pana Zbigniewa Talagi. Gratulujemy naszym wyróżnionym nauczycielom!

Beata Strama
Dyrektor Szkoły


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!