SPOTKANIE AUTORSKIE Z GRAŻYNĄ I WOJCIECHEM JAGIELSKIMI

Biblioteka | Aktualności

5 marca odbyło się spotkanie autorskie  z Grażyną i Wojciechem Jagielskimi. Spotkanie poprzedziła projekcja  filmu „ 53 wojny”  w reż. Ewy Bukowskiej.

Film powstał na bazie książki Grażyny Jagielskiej pt. „Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym”. Jest to  historia żony Wojciecha Jagielskiego, dziennikarza, reportażysty, korespondenta wojennego, który był obserwatorem 53. wojen i konfliktów zbrojnych w różnych częściach świata, dla którego praca stanowiła misję połączoną z pasją. Dla niej jego praca to ciągły strach o jego życie, tęsknota, samotność zakończone diagnozą stresu bojowego leczonego w klinice psychiatrycznej dla żołnierzy powracających z misji.

Książka Grażyny Jagielskiej sprowokowała do postawienia pytań: Jak silna może być miłość? Do jakich poświęceń jest zdolny człowiek w imię miłości? Czy mamy prawo w imię realizacji siebie unieszczęśliwiać drugiego człowieka? Jakie wartości kierują naszym życiem?

Te i inne pytania pojawiły się w rozmowie z gośćmi tuż po projekcji filmu Ewy Bukowskiej.

jc


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!