Uwalniając książkę, zyskujesz wiedzę

Koła zainteresowań | Koło Miłośników Biblioteki

19 maja Miłośnicy Biblioteki zaprosili uczniów naszej szkoły wraz z wychowawcami do gry terenowej „Uwalniając książkę zyskujesz wiedzę”. Pomysłodawcą przedsięwzięcia była opiekunka Klubu Miłośników Biblioteki pani prof. Jolanta Czerniawska. O pomoc w zorganizowaniu przedsięwzięcia poproszono pana prof. Tomasza Metlera, który ze swoimi wychowankami z klasy 2A – tegorocznymi mistrzami wojewódzkich zawodów sportowo-obronnych, przygotował mapę terenu, wytyczył trasę  przemarszu oraz punkty zadaniowe.

Zadaniem uczestników gry było przebycie w jak najkrótszym czasie wytyczonej trasy i bezbłędne wykonanie 7 zadań. 
Każda klasa miała do pokonania 4,5-kilometrowy leśny odcinek. Na trasie wyznaczono 7 punktów postojowych. Każdy punkt został oznaczony  przypisanym do klasy znacznikiem. Zadaniem klasy było dotarcie do kolejnych punktów i rozwiązanie zadania. Każde zadanie było punktowane. Nad prawidłowym przebiegiem marszu czuwali przypisani do klasy przewodnicy, którzy dokumentowali wykonanie zadań. Zagadnienia przygotowali nauczyciele uczący przedmiotów ogólnych i zawodowych oraz bibliotekarz.
Zwycięzcą  1. szkolnej gry terenowej została klasa 1TiL pani prof. Moniki Dziurli, która w nagrodę otrzymała zaproszenie do pizzerii.
Projektu nie udałoby się przeprowadzić gdyby nie jego doskonała organizacja, pomoc nauczycieli w przygotowaniu zadań konkursowych oraz udział w nim wychowawców  i ich klas. 
Dziękujemy
Organizatorzy
Klub Miłośników Biblioteki


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!