IV Sympozjum Samorządów Uczniowskich

Koła zainteresowań | Koło Miłośników Biblioteki

Za nami 4. spotkanie młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu poznańskiego w ramach Sympozjum Samorządów Uczniowskich. Tym razem było ono  poświęcone zagadnieniu kondycji czytelnictwa wśród młodzieży. Organizatorzy spotkania postawili sobie za cel znalezienie odpowiedzi na pytania o przyczyny niskiego poziomu czytelnictwa wśród młodych ludzi, zagrożenia wynikające z „mody na nieczytanie” oraz sposoby zmiany istniejącego stanu.

Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby program tego wydarzenia był bogaty i interesujący, zarówno pod względem merytorycznym, jak i towarzyskim. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: psycholog, pan Tomasz Kilarski; pasjonat czytania, miłośnik literatury z dziedziny historii powszechnej, historii sztuki   i literatury polskiej, właściciel liczącej ponad 1100 woluminów prywatnej biblioteki- pan Andrzej Czerniawski oraz polonistka, pani prof. Monika Dziurla. Swoje zainteresowania czytelnicze zaprezentowali młodzi ludzie zrzeszeni w klubie fantastyki Druga Era oraz entuzjaści literatury japońskiej- Sebastian Maciejny i Cyprian Czechowski- recenzenci My3DS, Adam Miążek i Kacper Matysiak- fani anime i mangi, pasjonaci kultury japońskiej oraz Marta Gebru- sympatyczka Drugiej Ery, założycielka sekcji LARP-owej.
W ramach konferencji odbyły się debaty tematyczne oraz liczne warsztaty praktyczne. Młodzi ludzie uzyskali wiedzę na temat zagrożeń wynikających               z nieczytania, tj. podatność na manipulację i propagandę, zanik kreatywności, zanik umiejętności porozumiewania się, wychowanie oparte na powierzchownej wiedzy, dyletanctwie i tandecie, zanikanie empatii, brak tolerancji, a w ostatecznym rachunku upadek kultury i cywilizacji oraz wypracowali projekt zmian mogących odmienić istniejący stan.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty przeprowadzone przez młodych pasjonatów fantastyki. W trzech prowadzonych równolegle blokach tematycznych odbyły się prelekcje o literaturze fantasy, prezentacje gier LARP-owych, prezentacje gier konsolowych Nintendo 3DS, spotkania i warsztaty rysowania w stylu mangi, prelekcja o japońskich komiksach, animacji i kulturze japońskiej oraz dyskusja o wpływie anime na popkulturę.
Tegoroczne sympozjum zaowocowało nawiązaniem wielu towarzyskich kontaktów. Staraliśmy się, aby zapisało się ono w pamięci jej uczestników jako miejsce,             w którym można nie tylko zdobywać wiedzę i umiejętności, ale także miło spędzić czas.
Dziękujemy młodzieży, która zaangażowała się w organizację wydarzenia:

Darii Budych
Weronice Szymczak
Kindze Spochaczyk
Roksanie Czubale
Weronice Dawidowicz
Martynie Wróblewskiej
Martynie Łech
Darii Paluch
Jerzemu Dłużewskiemu
Marcinowi Cichemu
Jarosławowi Dalekiemu

Organizatorzy


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!