20. Poznańskie Dni Książki 20. OFF Cinema Festival

Koła zainteresowań | Koło Miłośników Biblioteki

16 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w promocji książki prof. M. Hendrykowskiego pt. „Dwaj ludzie z szafą”. To jedyna monografia poświęcona „etiudzie etiud”, jak zwykło się określać dzieło Romana Polańskiego, pt. „Dwaj ludzie z szafą”, opisująca niezwykłą historię powstania filmu, analizę i interpretację jego motywów. Promocję książki połączono z pokazem tytułowego filmu.

Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury Zamek i było jedną z imprez towarzyszących 20. Poznańskim Dniom Książki nie tylko Naukowej oraz 20. Międzynarodowemu Festiwalowi Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA 2016. Kolejnym punktem programu był udział w wykładzie pt. „Jak polubić samego siebie”. zorganizowanym przez Uniwersytet SWPS. Temat wystąpienia był bardzo interesujący. Prowadząca spotkanie uświadomiła uczestnikom, jak ważne w relacjach ze sobą, z innymi, jest lepsze poznanie siebie, uświadomienie swoich potrzeb, zrozumienie swoich zachowań, a w konsekwencji polubienie siebie, bo „żeby być usatysfakcjonowanym z czegokolwiek, trzeba najpierw zaakceptować i polubić siebie”.

JC


Copyright © 2018 | www.zsbolechowo.pl | All Rights Reserved!